กำหนดพิธีรดน้ำศพ พระครูปัญญาวุฒิสุนทร ทปษ.เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น.

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ “พระครูปัญญาวุฒิสุนทร” (คุน ปญฺญาวุฑฺโฒ,พิชนารีอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗
ณ วัดแสงบูรพา ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
– เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
วันที่ ๑๖-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
– เวลา ๑๘.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
– เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม


วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
– เวลา ๑๐.๐๐ น. สวดพระพุทธมนต์
– เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
– เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล
– เวลา ๑๕.๓๐ น. ประกอบพิธีบรรจุศพ

Comments are closed.