พระครูปริยัติกิจธำรง จอ.เมืองสุรินทร์ นำเงินมอบเพิ่มเติมสมทบสร้างหอสงฆ์อาพาธ ณ รพ.สุรินทร์

นำปัจจัยเพิ่มเติมส่งโรงพยาบาลสุรินทร์
ในโครงการสร้างหอสงฆ์อาพาธ
โดยมีท่าน ผอ.สมคิด สุริยเลิศ ผอ.รพ.สุรินทร์
มารับ ตามรายนามที่บริจาค ดังนี้
1. พระครูสาธิตบุญญาภรณ์ พร้อมอุบาสกอุบาสิกาวัดกลางรัตนบุรี 44,350 บาท
2. พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ รจอ.รัตนบุรี 20,000 บาท
3. คณะสงฆ์อำเภอบัวเชด 13,682 บาท


4. คณะสงฆ์ ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ 6,620 บาท
5. คณะสงฆ์ศีขรภูมิ (เพิ่มเติม) 1,000 บาท
6. วัดประทุมศรัทธา อ.เมือง 504 บาท
รวมปัจจัยทั้งสิ้น 86,156 บาท
จึงขอประกาศอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

Comments are closed.